září 2023
Po 4111825
Út 5121926
St 6132027
Čt 7142128
18152229
So2916
23
30
Ne3101724 


logo spie

logo MFF UK

Naše studentská kapitola se snaží v souladu s dlouhodobými cíly, jak Univerzity Karlovy tak i SPIE / OSA, aktivně zapojovat do propagace fyziky a vědy obecně. Tyto aktivity nejsou směřovány pouze na studenty univerzity, ale především na studenty základních a středních škol. V rámci plnění těchto cílů naše kapitola nabízí všem středním a základním školám ČR prezentace fyzikálních pokusů.

 

                                Demonstrace zajímavých fyzikálních experimentů

V rámci tohoto projektu mohou naši členové navštívit vaši školu a provést zde názornou demonstraci fyzikálních experimentů. Experimenty jsou především z oboru nízkých teplot a optiky (kompletní seznam viz níže). Zaměřujeme se především na takové, které vyučující nemohou z důvodů obtížné technické realizace ukázat studentům sami (experimenty s tekutým dusíkem) a na netradiční experimenty vycházející z teorie běžně vyučované na školách, aby student získal reálný důkaz o aplikovatelnosti získávaných znalostí. Cílem projektu není pouze studenty pobavit, ale především jim zábavnou formou rozšířit a ucelit znalosti fyziky a případně i dodat motivaci pro její další studium.

 

Nabízíme dvě základní formy těchto prezentací:

 

Demonstrace pro mladší žáky:

 
experimenty_zs
 
Tento typ prezentace je určen pro žáky 5 – 8 tříd (po dohodě i mladší). Prezentace nemá tradiční přednáškový charakter.
Ve třídě jsou zřízeny 3 – 4 oddělené stanoviště, na kterých se provádí samostatně demonstrace experimentů. Studenti jsou na začátku hodiny rozděleny do 3 – 4 skupin, tak aby u každého stanoviště nebylo více jak 7 žáků.

Studenti se během hodiny u jednotlivých stanovišť střídají, aby nakonec viděli všechny experimenty. Experimenty jsou přizpůsobeny věku studentů a také tomu, aby si je mohli sami vyzkoušet.

Hlavním cílem tohoto typu prezentace je zaujmout a nadchnout toto často velmi zvídavé publikum a tím u nich zvýšit zájem o studiu technických předmětů. Během této demonstrace je studentům vštěpováno jen velmi málo teorie.  

Seznam experimentů pro mladší žáky [zde].

 


Demonstrace pro starší studenty:
 

 
 Tento typ prezentace je určen pro studenty 2. ročníků čtyřletých gymnázií (nebo ekvivalentních) až maturitních tříd. Prezentace probíhá již klasickým způsobm – experimentátor u katedry a studenti v lavicích.
 
spie_experimenty_porg_008_1024Celý výklad je spojen do souvislého pásma, které obsahuje vždy demonstraci experimentu a jeho teoretické vysvětlení (především powerpointová prezentace či animace).

Jednotlivé experimenty na sebe tematicky navazují, doplňují se a často obsahují o návaznost na jevy, se kterými se studenti denně setkávají, aniž by přemýšleli nad jejich interpretacemi.

Cílem tohoto typu demonstrace je studentům poutavou formou ucelit a rozšířit jejich současné poznatky fyziky a obdobně jako v předešlém případě je motivovat pro jejich další prohlubování svých znalostí. I během těchto demonstrací rádi využíváme pomoci dobrovolníků ze strany studentů. Prezentace bývá také prokládána soutěžemi o nehodnotné ceny (sladkosti).

Seznam experimentů pro starší studenty [zde].

 

Technická realizace:


Doporučení délka prezentace pro mladší žáky je jedna vyučovací jednotka (45 minut), pro starší dvě (90 minut). Veškeré vybavení nutné k demonstracím si přivezeme s sebou. Na prezentaci pro starší studenty je nutno zajistit učebnu s projektorem (na promítání prezentací a jako výstup z videokamery, kterou využívá při některých demonstrací pro zlepšení viditelnosti detailů některých experimentů). Z časových důvodů není možné ukázat všechny experimenty, které popisujeme v přiložených souborech. Seznam na každou demonstraci řešíme individuálně tak, aby co nejvíce vyhovoval danému publiku.
 

 

   Diskuze na téma současná fyzika a motivace pro její studium

spie_experimenty_porg_016_400
 

Nabízíme také přednášku na téma současné fyziky a vědy obecně a motivaci ji studovat. Jelikož jsou všichni naši členové postgraduálními studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, snaží se ze svých zkušeností přiblížit studentům průběh, klady i negativa studia vědy na vysoké škole a uplatnění absolventů. 


Studenti mají často velmi zkreslené mínění o obtížnosti studia fyziky a o svých možnostech po dokončení těchto škol, které se snažíme vyvracet.


Prezentace je určena primárně pro maturitní ročníky a trvá mezi 20 – 30 minutami. Zbytek 45 minutové hodiny je určen diskuzi.

 

 

Foto s předešlých akcí můžete vidět v našem archívu [zde]

 

 

Pro zájemce:

Pokud budete mít zájem o některou z našich prezentací, jejich kombinaci či dodatečné informace, nebojte se nás kontaktovat na oficiální mail experimenty@spie.cz. Všechny uvedené služby (cesta, prezentace) jsou financovány ze zdrojů SPIE/OSA a MFF UK, a pro státní školy je nabízímezcela zdarma. Během jednoho dne je možno provést i více různých prezentací (do rozumného množství). V případě zájmu můžeme zaslat reference na školy, které jsme již navštívili. Při seriózním zájmu o naše služby nás doporučujeme kontaktovat s předstihem. Naši členové realizují tuto činnost ve svém volném čase, a přestože se velmi snaží, tak se jim jen obtížně daří uspokojit současnou poptávku. Budeme se těšit na návštěvu na Vaší škole a setkání se studenty!

 

Členové SPIE/OSA

rss feed facebook